Головна  ->  Про програмуЕТАПИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ
«УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМП»Премія «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМП» присуджується за видатні, унікальні й високі досягнення в області промислового й сільськогосподарського виробництва, паливно-енергетичного комплексу, хімічної промисловості, засобів масової інформації та книговидання, науки і культури, охорони здоров'я, туризму та спорту та ін.
Лауреатами Премії можуть стати керівники, окремі фахівці та колективи організацій і підприємств усіх форм власності, які зробили вагомий внесок в економічний, соціальний і духовний розвиток українського суспільства.


ЦІЛІ ПРОГРАМИ

- Виявлення на основі багатофакторного експертного аналізу найбільш динамічних, надійних й ефективно працюючих на високому рівні організацій та підприємств усіх форм власності;
- Нагородження вищою професійною відзнакою кращих керівників, фахівців, колективів організацій та підприємств;
- Широке висвітлення й забезпечення інформаційною підтримкою загальнодержавного рівня кращих професійних досягнень;
- Поширення передового досвіду ефективної організації виробництва і управління, перспективних економічних, інвестиційних, наукових і соціальних програм та проектів;
- Надання нових можливостей українським товаровиробникам і підприємцям в організації їхньої взаємодії з органами законодавчої й виконавчої влади, у встановленні контактів і партнерських відносин з діловими і громадськими колами в Україні та за її межами.


РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

- Підприємства легкої промисловості
- Підприємства важкої промисловості
- Підприємства видобувної галузі
- Підприємства хімічної галузі
- Підприємства паливно-енергетичного комплексу
- Наукові та освітні заклади
- Заклади охорони здоров'я
- Засоби масової комунікації
- Книговидання та ін.


МЕТОДИКА ВІДБОРУ ЛАУРЕАТІВ

Методика відбору Лауреатів побудована на принципах відбору компаній, які займають провідні становища у своїй галузі; успішно реалізують свої виробничі зобов'язання, керуючись засадами професійної й ділової етики; мають стабільні фінансово-економічні показники й позитивну динаміку розвитку; забезпечують просування нових прогресивних технологій у виробництві; нарощують потенціал та розвивають інфраструктуру галузі; мають кадровий склад висококваліфікованих фахівців.
При цьому кількісні показники (об`єми активів, кількість філій і співробітників і т.ін.) враховуються, але не є визначальними. Аналітики Секретаріату українських премій оцінюють претендентів на нагороду за допомогою якісних індикаторів, в основному, різних співвідношень балансових показників, аналізу діяльності компанії на ринку та її ділової репутації.
В рамках Програми підприємство проходить двоетапний відбір:
- оцінка фінансового стану компанії, на підставі річної або квартальної бухгалтерської звітності, яку проводить незалежний аудитор з міжнародним сертифікатом;
- оцінка ділової репутації та професіоналізму компанії, на підставі відгуків замовників, партнерів та думки експертів, що входять до Експертної Ради Програми.
Персони, які подають заявку для участі у Програмі, оцінюються за такими критеріями: професійні досягнення, стаж роботи у галузі, особисті заслуги у розвитку та управлінні підприємством, розробці та втіленні нових технологій, продуктів виробництва, впровадженні інновацій та ін.


ЕТАПИ ПРОГРАМИ

ПЕРШИЙ ЕТАП
Для участі в Програмі «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМП» необхідно надіслати до Секретаріату українських премій такі документи:
Для організацій та підприємств:
- анкету встановленого зразка підписану керівником компанії;
- копію свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ;
- копію свідоцтва платника НДС;
- копії ліцензій (для тих підприємств, діяльність яких підлягає ліцензуванню);
- відгуки (відгуки замовників, нагороди, дипломи, публікації в ЗМІ);
- баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період (форма 1 та форма 2);
- баланс і звіт про фінансові результати за аналогічний звітний період минулого року
(форма 1 та форма 2);
- відомості про діяльність організації для публікацій в ЗМІ та графічні матеріали (логотипи, фотографії керівників і т. ін., бажано надавати в електронному вигляді, у форматах Photoshop, Corel, або TIFF з якістю зображення не менше 300 dpі).
Для персональних номінацій:
- анкету встановленого зразка;
- відомості про номінанта та очолювану ним організацію для публікацій в ЗМІ та графічні матеріали (логотипи, фотографії керівників і т. ін., бажано надавати в електронному вигляді, у форматах Photoshop, Corel, або TIFF з якістю зображення не менше 300 dpі).
На підставі наданих документів аналітики Секретаріату українських премій складають аналітичний висновок по учаснику та визначають номінацію, в якій номінанта буде представлено до отримання звання Лауреата Премії «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМП» . Для підприємства складається висновок фінансового аналітика, відповідно до якого номінанта можна віднести до групи інвестиційно-привабливих об‘єктів. Пакет висновків передається на розгляд Експертної Ради Програми.

ДРУГИЙ ЕТАП

Рішення про присудження звання Лауреата Премії приймається на засіданні Експертної Ради. При прийнятті такого рішення члени Експертної Ради керуються відгуками клієнтів та партнерів про компанію чи керівника, що номінується на звання Лауреата Премії, а також власною думкою відносно ділової репутації та професійних здобутків претендента. До Експертної Ради Програми «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМП» входять професіонали, які добре знають конкретний сегмент ринку, але не беруть безпосередньої участі в підприємницькій діяльності. Це представники громадських професійних об‘єднань, а саме:
Афонін Олександр Васильович, президент Асоціації видавців та книгороздруковувачів
Баженов Віктор Андрійович, перший проректор Київського Національного університету будівництва та архітектури
Бакуменко Олександр Борисович, голова Ради Директорів асоціації «Союз птахівників України»
Бартковський Ігор Ілліч, президент Асоціації «Українське морозиво»
Бедь Віктор Васильович, президент Асоціації адвокатів України Биковець В‘ячеслав Михайлович, перший віце-президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України
Биковець В’ячеслав Михайлович, перший віце-президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України
Білуха Микола Тимофійович, президент Асоціації бухгалтерів і аудиторів України.
Борисовський Володимир Захарович, президент Спілки будівельників України
Гаврюшин Анатолій Дмитрович, дійсний член Академії будівництва України, заслужений будівельник України
Гарник Тетяна Петрівна, директор Комітету з питань народної та нетрадиційної медицини
Герасимович Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор банківської справи Київського національного економічного університету
Демченко Сергій Федорович, голова Вищого господарського суду України
Добрянський Леонід Анатолійович, президент Всеукраїнської асоціації виробників водоочисної техніки та питної води «Українська водна асоціація»
Євдокимов Валерій Олександрович, президент Союзу юристів України
Колісник Анатолій Антонович, голова Державіадміністрації Міністерства транспорту та зв'язку України
Літвак Едуард Леонідович, виконавчий директор Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПапір»
Маріно Ольга Вікторівна, Заслужений діяч мистецтв України, голова Київської організації Спілки дизайнерів України
Пероганич Юрій Йосипович, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України
Рева Віталій Михайлович, президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України
Сосюрко Юрій Васильович, президент Всеукраїнської асоціації лізингу
Тимошенко Анатолій Кирилович, віце-президент Торгово-промислової палати України
Філонюк Олександр Феодосійович, президент Ліги страхових організацій України

Більш детальну інформацію про Програму «УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМП» можна знайти на офіційному web-сайті Секретаріату українських премій www.olimpawards.org