Головна  ->  УчастьЗдобувачами Почесного звання Лауреат Премії «Український  Національний Олімп» можуть бути  державні, громадські та політичні діячі, керівники виробничих і соціальних комплексів, діячі науки і освіти, охорони здоров'я і спорту, а також співвітчизники за рубежем, що зробили вагомий особистий внесок в економічний, соціальний та духовний розвиток українського суспільства, а також кращі колективи великих, середніх і малих підприємств, товариств, організацій та установ будь-якої форми власності, що перебувають під юрисдикцією України.

Право висування кандидатур на здобуття Премії мають члени Оргкомітету, Засновники Премії, члени Експертної Ради, відбіркові комісії Секретаріату, Лауреати Премії попередніх років, зацікавлені підприємства та організації, включаючи здобувачів Премії, що самостійно подали заявки в Секретаріат на участь у попередньому відборі. Засновники Премії мають право формувати власні відбіркові комісії, які за дорученням Засновників здійснюють спостереження за відбором здобувачів Премії і мають право висування кандидатур на здобуття Премії.

Для участі в Програмі необхідно подати заявку у вигляді персональної анкети або довідки про підприємство встановленої форми, які затверджені Експертною Радою Премії.

ЕКСПЕРТНА РАДА ПРЕМІЇ

Афонін Олександр Васильович, президент Асоціації видавців та книгороздруковувачів

Баженов Віктор Андрійович, перший проректор Київського Національного університету будівництва та архітектури.

Бакуменко Олександр Борисович, голова Ради Директорів асоціації «Союз птахівників України»

Бартковський Ігор Ілліч, президент Асоціації «Українське морозиво»

Бедь Віктор Васильович, президент Асоціації адвокатів України

Биковець В‘ячеслав Михайлович, перший віце-президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Биковець В’ячеслав Михайлович, перший віце-президент Спілки підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

Білуха Микола Тимофійович, президент Асоціації бухгалтерів і аудиторів України.

Борисовський Володимир Захарович, президент Спілки будівельників України.

Гаврюшин Анатолій Дмитрович, дійсний член Академії будівництва України, заслужений будівельник України

Гарник Тетяна Петрівна, директор Комітету з питань народної та нетрадиційної медицини

Герасимович Анатолій Михайлович, доктор економічних наук, професор банківської справи Київського національного економічного університету

Демченко Сергій Федорович, голова Вищого господарського суду України

Добрянський Леонід Анатолійович, президент Всеукраїнської асоціації виробників водоочисної техніки та питної води «Українська водна асоціація»

Євдокимов Валерій Олександрович, президент Союзу юристів України

Колісник Анатолій Антонович, голова Державіадміністрації Міністерства транспорту та зв'язку України

Літвак Едуард Леонідович, виконавчий директор Асоціації українських підприємств целюлозно-паперової галузі «УкрПапір»

Маріно Ольга Вікторівна, Заслужений діяч мистецтв України, голова Київської організації Спілки дизайнерів України

Пероганич Юрій Йосипович, генеральний директор Асоціації підприємств інформаційних технологій України

Рева Віталій Михайлович, президент Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників України

Сосюрко Юрій Васильович, президент Всеукраїнської асоціації лізингу

Тимошенко Анатолій Кирилович, віце-президент Торгово-промислової палати України

Філонюк Олександр Феодосійович, президент Ліги страхових організацій України.