Головна  ->  Лауреати  ->  Лауреати 2006  ->  Ліга страхових організацій України (м.Київ)Ліга страхових організацій України (м.Київ)
Номінація: «За сприяння створенню інвестиційно-привабливого вітчизняного страхового ринку»
Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) була заснована у 1992 році неприбутковим об’єднанням учасників ринку страхових послуг України, яке створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринку страхових послуг.

Основними завданнями ЛСОУ є:
- сприяння розвитку страхового ринку України;
- захист прав та інтересів учасників ринку страхових послуг, що є членами Ліги страхових організацій України;
- сприяння формуванню та вдосконаленню правової бази страхової галузі;
- сприяння підвищенню та професіоналізму керівників та спеціалістів учасників ринку страхових послуг;
- ознайомлення громадськості з діяльністю учасників ринку страхових послуг та роллю в економічному житті;
- сприяння антимонопольного законодавства в сфері страхової діяльності;
- утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між учасниками та споживачами ринку страхових послуг;
- доведення до учасників ринку страхових послуг законодавчих та нормативних актів органів державної влади та управління з питань, що стосуються сфери страхової діяльності;
- розробка рекомендацій з питань методології страхової справи.

Для досягнення зазначених завдань ЛСОУ:
- співпрацює з органами державної влади та управлінням щодо вироблення напрямків вдосконалення страхової справи;
- забезпечує своїх членів кваліфікованими методичними, методологічними та авaрійно-консультаційними послугами та допомогою у всіх справах, що стосуються страхової галузі;
- створює з відповідними учбовими закладами центри курси підготовки та перепідготовки кадрів;
- співпрацює з засобами масової інформації, готує інформаційні бюлетені та проводить симпозіуми, семінари, конференції, обмін досвідом роботи, сприяє встановленню ділових стосунків;
- вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід, забезпечує рекомендаціями щодо ефективного здійснення страхової діяльності;
- координує діяльність учасників ринку страхових послуг у сфері спільних інтересів членів Ліги страхових організацій України;
- залучає представників членів Ліги до участі у заходах, що проводяться органами державної влади та управлінням з метою подальшого розвитку страхової діяльності в Україні;
- сприяє комплексному рекламно-видавничому та інформаційному забезпеченню членів Ліги страхових організацій України;
- здійснює координацію розроблення типових правил страхування.

Президентом Ліги страхових організацій України Філонюк Олександр Феодосійович, обраний на посаду повторно в листопаді 2001 року.Ліга страхових організацій України здійснює свою діяльність на засадах законності, гласності, самостійності та незалежності державних структур, рівноправності членів Ліги, довіри та взаємодопомоги у відносинах між членами Ліги.
За роки свого існування Ліга страхових організацій України досягла значних вершин, користується авторитетом та повагою серед страхових компаній, органів державної влади та організацій – партнерів Ліги страхових організацій України.